Híreink

Szakmai beszámoló a „SZARVASÉRT” Alapítvány Verselni Arany című programhoz 33077/2017. KOZGYUJT. sz. támogatási szerződéshez.

Az Alapítvány „Verselni Arany” elnevezésű programjával egy olyan versmondó versenyt valósított meg, amely az anyanyelvi kommunikáció kompetencia területét célozta meg a gyermekek és fiatalok bevonásával.

A verseny pályázati felhívását Szarvas város és a környező települések óvodái, általános és középiskolái és főiskolái részére küldtük meg a nevezési lapokkal együtt augusztus 22-én, majd emlékeztetőül szeptember 14-én.

A ”SZARVASÉRT” Alapítvány versmondó versenyt hirdet az Arany évhez kapcsolódóan, mivel 2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját. A versmondó versenyre az intézményekben megrendezett házi verseny győzteseit lehet nevezni.

A versmondó verseny célja: a verseken keresztül a kultúra, azon belül az irodalom, költészet iránti érdeklődés felkeltése. Arany János költészetének felhasználásával a nemzeti kultúra sajátosságainak megismertetése, az összetartozás élményének megtapasztalása, tájékozódás nemzeti irodalmi kincsestárunkban. Az előadás során átélt érzelmek segíthetnek a versmondók világképének alakításában, nemzeti hovatartozásának erősítésében.

A „SZARVASÉRT” Alapítvány 2017. évi jótékonysági programja 2017-ben is lehetővé tette szarvasi tehetséges fiatalok továbbtanulásának támogatását. Idén több pályázat érkezett az alapítvány felhívására, s az ez évi felajánlások mértékének köszönhetően öt diák kapta meg a kétszázezer forint/fő támogatást.

 • JakabMáté - BME  Villamosmérnöki és informatika / mérnökinformatikus,
 • Novodonszki Zsolt - Pannon Egyetem Programtervező Informatikus/programtervező informatikus,
 • Konstantinovics Máté – Szegedi Tudomány Egyetem Gazdaságtudomány Kar/ gazdálkodási és menedzsment,
 • Podani Milán – Neimann János Egyetem Járműmérnöki Alapszak/ járműmérnök
 • Seres László – Szegedi Tudomány Egyetem Természettudományi és Informatikai Kar/ kémia alapszak .

Támogatási szerződésük aláírására augusztus 25-én került sor a Damjanich utcai Civil Házban. 
Velük együtt az Alapítvány pályázatán 2013 óta eddig 15 fiatal nyerte el a 200.000 Ft ösztöndíjat.

A „SZARVASÉRT” Alapítvány  pályázati kiírásának célja, olyan tehetséges szarvasi fiatalok anyagi támogatása, akiknek felsőoktatásban való részvétele, továbbtanulása nehézségekbe ütközik.

A pályázat pénzügyi fedezeteként a "SZARVASÉRT" Alapítvány „Bál a víz felett” jótékonysági rendezvényének költségei kifizetése után megmaradó bevétele szolgál, melyet az alapítvány egy elkülönített bankszámlán kezel.

A pályázatra azok a Szarvasi önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, a 2017/2018. tanévben kezdik meg tanulmányaikat.

Részletes pályázat kiírás

LETÖLTÉS

Pályázati kiírás melléklete

LETÖLTÉS

Pályázati adatlap

LETÖLTÉS

Az alapítvány legfőbb céljait az a társadalmi szükséglet generálja, hogy a városban betöltse egy olyan közcélú tevékenységet folytató szervezet szerepét, amely összefogja mindazokat, akik a város érdekében tenni akarnak és tenni tudnak. Jótékony célú programjaink kielégítették azt a társadalmi szükségletet, amely minden jó szándékú polgárban megvan, hogy segítséget nyújtson a bajba jutottaknak,a szegénységben élőknek, a rászorultaknak. Bár ezt egyénileg is sokan megteszik, egy szervezett jótékonysági program megsokszorozza az erőforrásokat. Azokat, akiknek anyagi lehetőségeik korlátozottak, de a segítőszándék megvan bennük, az önkéntes munka keretében fogjuk össze. Önkénteseink elsősorban saját alapítványi programjaink megvalósításában vesznek részt (adománygyűjtések, adományok elosztása, átadása, helyszínre szállítása, Civil Ház környékének udvarának rendben tartása, karácsonyi jótékonysági vásár szervezése, jótékonysági bál szervezése körüli munkálatok.)

A „SZARVASÉRT” Alapítvány kuratóriuma nevében ezúton értesítem Önöket arról, hogy a „Bál a víz felett” 2017 ebben az évben is megrendezésre kerül a szarvasi Cervinus Fesztivál keretében.

Időpontja: 2017. július 14. péntek

Helyszíne természetesen a város csodálatos Vízi Színháza.

Kérjük, hogy nyári programjaikat gondolják át, és erre a napra írják be naptárjaikba a „Vízi bálat”

No title

HULLADÉK ÚJRAGONDOLVA – KÖRNYEZETBARÁT KARÁCSONY PÁLYÁZAT NYERTESEK

ÓVODÁS CSOPORT (egyéni) kategória

1. Tusjak Milán (6 éves) – tojástartó rénszarvas PET palack mikulással
Bárányka csoport

Zöldpázsit utcai Óvoda

Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Szarvas

2. Demcsák Lili Méhecske (6 éves) Nagycsoport  

 • 2 db angyalka muffin papírból
 • hóember papírból
 • hóember WC papírgurigából
 • PET palack asztaldísz
 • WC papír gurigából angyalka
 • zokniból hóember
 • üveg mécses tartó
 • harang joghurtos dobozból
 • fenyőfa tojástartóból
 • WC papírgurigából angyalka
 • WC papírgurigából rénszarvas
 • WC papírgurigából hóember
 • kézlenyomatos hóemberes üveg asztali dísz
 • papír ajtódísz joghurtos doboz haranggal
 • 4 db fakanál (angyalka, mikulás, rénszarvas, hóember) 

Napfény Óvoda  Damjanich u. 116.
Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Szarvas

3. Szeljak Hanna (5 éves)- sörös doboz mécses tartó 2 db

 • PET palack harang

Hársliget Óvoda Csabacsűd – Örménykút

Az alapítványnak volt egy népszerű rajzpályázata a tavalyi évben „Kedvenc állatom és Én”, amely nagy sikerrel zajlott. Ez évben is felmerült a gondolat, hogy ismét megmozgassuk a gyerekek fantáziáját, alkotókedvét. Mivel közeledett a karácsony, ennek szellemében gondolkodtunk. Ebből született az ötlet, hogy a karácsonyra való készülődés során ki kellene használni a tanulók, szülők, pedagógusok leleményességét, alkotókészségét, alkotás iránti vágyát és jó lenne készíteni karácsonyi díszeket olyan hulladékokból, amelyek újrahasznosíthatók.

„ SZARVASÉRT” Alapítvány kuratóriuma elhatározta, hogy ennek szellemében pályázatot ír ki, melyhez társult a Körös-szögi civil fórum egyesület és a Szarvas Város és Környezetvédő Egyesület. Így közös együttműködéssel meghirdetésre került a „Hulladék Újragondolva  - Környezetbarát Karácsony”pályázat 3 korcsoportban 6 kategóriában. A pályázati felhívást közzétettük a közoktatási intézmények számára és izgatottan vártuk a pályaműveket.

A pályázatra várakozáson felüli pályaművek érkeztek 11 intézményből 684 alkotó 310 pályaművet adott be. Rendkívül ötletes és szépen kidolgozott pályaművek érkeztek, nem győztük csodálni, hogy a gyerekek, főleg az óvodások, ilyen szép, ötletes és sok munkával járó díszeket alkottak.  A rengeteg alkotást egy nagy terembe tudtuk csak elhelyezni, hogy a zsűri számára átlátható legyen az értékelés során. A pályázatokat két külön zsűri bírálta egy szakmai, egy társadalmi. A két vélemény alapján születtek az eredmények.

Meg kell állapítanunk, hogy az alkotók nagyon élénk fantáziával, nagyon szép kivitelezésű munkákat adtak be megnehezítve a zsűri munkáját. A zsűrizés során a zsűritagok többször visszatértek egy-egy pályaműhöz, ami megragadta őket, több szempont alapján vizsgálták és nehéz helyzetben voltak. Így az eredeti tervtől eltérően  

 • óvodában 1-6
 • alsó tagozaton 1-10
 • felső tagozaton 1-6 helyezés került díjazásra.

A díjazás mellett kiállítást is rendeztünk a kiváló pályaművekből.

No title

Korábban a a helyi sajtóban már megjelent a civil szervezetek által meghirdetett fenti című pályázat, amelyen általános iskolások és nagycsoportos óvodások vehetnek részt. 

Emlékeztetőül tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a pályázóktól november 21-30-ig várjuk a karácsonyi díszek leadását a Szarvas, Damjanich 64 sz. alatti Civil Házban. A pályázókat korcsoportjuknak megfelelő értékes ajándéktárgyak várják.

 

 

Fődíjak:

 • kerékpár
 • tablet
 • trambulin

Amennyiben a zsűri indokoltnak látja nem csak az első három helyezett kaphat ajándékot, hanem különdíjak átadására is sor kerülhet.