Híreink

Vége a tanévnek! Hurrá! Az utolsó éves középiskolások már túl vannak az érettségi vizsgákon, eldöntötték, hogy ki hol akar továbbtanulni. Az egyetemre és főiskolára jelentkezők most már izgalommal várják a felvételi ponthatárokat, sok diák további sorsa múlik ezen. Latolgatják, hogy a legjobban tetsző egyetemre bejutnak-e vagy egy másik megjelölt intézményben folytassák tanulmányaikat?  Vajon lehetnek-e az államilag támogatott egyetemi, főiskolai keretek tagjai vagy szüleiknek mélyebben kell a zsebbe nyúlni? Családjaik nehéz időszaknak néznek elébe, főleg az első tanévben, amikor még nem rendelkeznek kellő tapasztalattal az egyetemi, főiskolai életről és várhatóan az induló év költségei lesznek a legnagyobbak.

Ebben a helyzetben kívánt nem elhanyagolható segítséget nyújtani a Szarvasért Alapítvány, amikor 2013-ban először hirdette meg a „Tehetséges és nehéz körülmények között élő szarvasi fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása” című jótékonysági programját.

A program célja, hogy anyagilag támogassa azokat a rászoruló szarvasi családokat, akiknek tehetséges gyermeke már egyetemi vagy főiskolai felvételt nyert és szeptemberben megkezdi felsőszintű tanulmányait.

A támogatás összege 200.000 Ft, amely az első tanév költségeihez nyújtott hozzájárulás.

A támogatást pályázat útján nyerhetik el a fiatalok. A pályázatokat meghatározott eljárásrendben, objektív pontozásos rendszerben bírálja el az Alapítvány kuratóriuma, figyelembe véve a rászorultságot és a tehetséget bizonyító dokumentumokat.

A legtöbb pontszámot elért tanulók kaphatják meg a támogatást két részletben. Az elsőt augusztus 31-ig, a másodikat a sikeres első félév befejezése után következő év február 15-ig.

Az összeget támogatási szerződés alapján elszámolási kötelezettséggel folyósítja az Alapítvány.

A támogatás összegét közcélú adományok és a „Bál a víz felett” jótékony célú rendezvény bevételei biztosítják.

 A program 2013-ban indult, akkor a rendelkezésre álló összeg két tanuló támogatására adott lehetőséget. A pályázaton Szirony Dóra és Frankó Ákos nyerte el a 200.000 Ft-ot.

2014-ben már nagyobb volt a szarvasi polgárok adományozó szándéka, ekkor hárman kaptak meg a támogatást: Trabach Menta, Gyekiczki Fruzsina és Farkas Vivien Ildikó. 2015-ben