Híreink

A „Szarvasért” Alapítvány  pályázati kiírásának célja, olyan első diplomát szerző tehetséges szarvasi fiatalok anyagi támogatása, akiknek felsőoktatásban való részvétele, továbbtanulása nehézségekbe ütközik.

A pályázatra azok a 18-25 éves Szarvasi önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező államilag finanszírozott alapképzésben, a 2016/2017. tanévben kezdik meg tanulmányaikat.

Részletes pályázat kiírás

LETÖLTÉS

Pályázati kiírás melléklete

LETÖLTÉS

Pályázati adatlap

LETÖLTÉS