Híreink

Az alapítvány legfőbb céljait az a társadalmi szükséglet generálja, hogy a városban betöltse egy olyan közcélú tevékenységet folytató szervezet szerepét, amely összefogja mindazokat, akik a város érdekében tenni akarnak és tenni tudnak. Jótékony célú programjaink kielégítették azt a társadalmi szükségletet, amely minden jó szándékú polgárban megvan, hogy segítséget nyújtson a bajba jutottaknak,a szegénységben élőknek, a rászorultaknak. Bár ezt egyénileg is sokan megteszik, egy szervezett jótékonysági program megsokszorozza az erőforrásokat. Azokat, akiknek anyagi lehetőségeik korlátozottak, de a segítőszándék megvan bennük, az önkéntes munka keretében fogjuk össze. Önkénteseink elsősorban saját alapítványi programjaink megvalósításában vesznek részt (adománygyűjtések, adományok elosztása, átadása, helyszínre szállítása, Civil Ház környékének udvarának rendben tartása, karácsonyi jótékonysági vásár szervezése, jótékonysági bál szervezése körüli munkálatok.) Ezekre a feladatokra megvan a társadalmi igény az önkéntesek részéről, akik valami többet szeretnének tenni a város érdekében. Az önkéntesek bevonásán túlmenően kerestük és megtaláltuk a város azon tehetősebb polgárait, akiknek megvan az anyagi lehetőségük és megvan az igényük is arra, hogy egy általuk elfogadott és jónak ítélt célra az átlagnál nagyobb áldozatot hozzanak. Ez a cél a tehetséges, de nehéz szociális körülmények között élő fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása volt. A támogatás iránti igény is azonnal láthatóvá vált, amikor az erre szóló pályázatot kiírtuk, mert a benyújtott pályázatok bemutatták, milyen problémát jelent a szegényebb családoknak gyermekeik egyetemi, főiskolai tanulmányainak finanszírozása. Az adományok megszerzésére olyan rendezvény keretében került sor, amely szintén kielégített egy városi, társadalmi igényt. Az ezredforduló ünnepi hangulatában hagyománnyá vált egy nyári, polgári bál megrendezése Szarvason, részben az önkormányzat, részben a civil szervezetek szervezésében. Később a szervezéssel járó munka és felelősség miatt a bálok szervezők hiányában elmaradtak, de a lakosság körében az igény megmaradt. Ezt a hagyományt élesztettük fel először 2013-ban a „Bál a víz felett” megrendezésével, amit összekapcsoltunk egy jótékony céllal, a tehetséges és rászoruló szarvasi fiatalok továbbtanulásának támogatásával. A bált 2014-ben és 2015-benés 2016-ban is megrendeztük és 2017-ben is szervezés alatt áll.

A jótékonysági nyári bálnak az előző évekhez hasonlóan nagy sikere volt. A belépőjegyek ára és az összegyűjtött adományok összege fedezte a bál és a vacsora költségeit és az ösztöndíj támogatást az arra pályázó fiataloknak.

A támogatást két részletben kapták meg, az első felét szeptemberben, a második felét az első félévi vizsgák sikeres letétele után.

Programunk első, 2013 évi megrendezése óta összesen 10 szarvasi fiatal kapta meg a 200.000 Ft-os támogatást.

A környezetvédelem területén is egyre növekszik az igény és a társadalmi tenni akarás. Ezért szerveztük meg „Hulladék Újragondolva – Környezetbarát Karácsony” c. programunkat, amelyre pályázatot hirdetünk 3 korcsoportban, 6 kategóriában.

A pályázatra várakozáson felüli pályaművek érkeztek 11 intézményből 684 alkotó 310 pályaművet adott be. Rendkívül ötletes és szépen kidolgozott pályaművek érkeztek. . A pályázatokat két külön zsűri bírálta egy szakmai, egy társadalmi. A két vélemény alapján születtek az eredmények. Az alkotások nagy száma miatt az eredeti tervtől eltérően ami az volt, hogy korcsoportonként 1-3 helyezést díjazunk,

  • óvodában 1-6
  • alsó tagozaton 1-10
  • felső tagozaton 1-6 helyezés került díjazásra.

A díjazás mellett kiállítást is rendeztünk a kiváló pályaművekből.

A megnyitón vendégeket meleg teával, pogácsával és szaloncukorral vártuk, amit egy gyönyörűen feldíszített asztalra pakoltunk, amelyre még gömbökből készítettünk egy „boldog karácsonyt” feliratot.

A kiállítás még három napig volt megtekinthető, amelyre több iskolás és óvodás csoport is ellátogatott.

Pályázatunk eredményei honlapunkon is megtekinthető /www.szarvasert.hu/

Irodánkat a Térségi Civil Fejlesztő Központban béreljük, és általában itt rendezzük meg programjainkat is méltányos bérleti díj ellenében és hozzájárulunk a hulladékszállítás költségeihez is.

Önkénteseinkkel is itt találkozunk, innen irányítjuk munkájukat.

Általában éves szinten 20-25 fő önkéntest foglalkoztatunk, vannak állandó és esetenként jelentkező önkénteseink. Önkénteseink elsősorban az alapítványi programok megvalósításában vesznek részt, de bevonjuk őket a nagyobb városi önkéntes programokba is pl. parkosítás, faültetés, szemétgyűjtés, stb.

Munkavállalóként egy fő pályakezdő fiatalt foglalkoztattunk napi 8 órában közfoglalkoztatott szerződéssel a Kormányhivatal által nyújtott munkaügyi bértámogatással.

Így működésünk zökkenőmentes volt. Az adminisztrációhoz szükséges költségeket (könyvelői díj, informatikus vállalkozói díja, papír, írószer beszerzés) biztosítani tudtuk és ehhez a megfelelő szakembereket vettük igénybe.

Ezen kívül az NMI részéről 1 fő kulturális közfoglalkoztatott is segítette az Alapítvány munkáját. Jelenleg két számítógépes munkahellyel rendelkezünk. 2016-ban egy új nyomtatót vásároltunk és korszerű monitort szereztünk be.

PR, marketing és kommunikációs kiadásaink a szokásos módon jelentkeztek. Marketing szempontból rendkívül fontos számunkra az Alapítvány jelképét ábrázoló bronz szarvas szobor elkészítése 2015-ben, amely egyben Szarvas város jelképe is. Ezt a szobrot minden évben egy olyan szarvasi fiatalnak ítéli oda a Kuratórium, aki tevékenységével a város hírnevét öregbíti.

Egyéb PR kiadásaink (hirdetés, szórólap) nem voltak jelentősek, mert ezek nagy részét a jótékonysági rendezvényekhez természetbeni adományként juttatták nekünk a szolgáltatók.

Szarvas, 2017. …………..

                                            Závogyán Judit
                                                  
elnök