A „SZARVASÉRT” Alapítvány tevékenysége 2000-től napjainkig.

A „SZARVASÉRT” Alapítványt 2000 októberében hozta létre a Szarvas Város Barátainak Köre Egyesület.

Az Alapító Okirat a következők szerint rögzítette az Alapítvány céljait:

 1. szervezi és összehangolja a polgárok, civil és gazdálkodó szervezetek azon anyagi, vagy szellemi felajánlásait, melyet ők Szarvas város társadalmi, gazdasági, sport, kulturális életének fejlesztésére, épített, vagy természeti környezetének megóvására, vagy bővítésére szántak,
 2. törekszik arra, hogy a várost országhatárainkon belül és kívül minél szélesebb körben ismerjék,
 3. propaganda és nevelő tevékenységet folytat annak érdekében, hogy a polgárok önkéntesen óvják és gyarapítsák környezetüket,
 4. jutalmazza azokat, akik az alapítvány céljaival összhangban kiemelkedő tevékenységet folytattak.

A Kuratórium első elnöke dr. Hajzer Lajos volt, akinek 2002-ben bekövetkezett tragikus halálát követően Mihaleczné Kovács Mária lett a kuratórium elnöke.

A kuratórium tagjai ekkor Takács Miklós, Márton László, Hetényi István és Sípos Mihály voltak.

Az Alapítvány 2003-ban kezdte ténylegesen az Alapító Okiratban megfogalmazott célok szerint tevékenységét. A 2003. március 15-én tartott kuratóriumi ülés döntött arról, hogy Szarvas Város Napjára egy fotókiállítás megrendezésével tiszteleg, amely a város értékeit és szépségét örökíti meg.

Ez így is történt, a 2003. évi városnapi rendezvényeket a „Virág ez a város” c. fotókiállításunk nyitotta meg a Tessedik Sámuel Múzeumban. A látványos légi felvételek és művészi fotók elkészítése Bakula János és Takács Miklós nevéhez fűződik. Később ezek a fotók egy színes és színvonalas, nagyon szép könyv formájában is megjelentek Takács Miklós kiadásában.

Ez a kuratóriumi ülés döntött arról, hogy „Helytörténeti vetélkedő”-t szervezünk a város általános és középiskolai tanulói számára, s ekkor született döntés arról is, hogy megkezdjük adományok gyűjtését gróf Bolza Pál szobrának felállítása érdekében.

Ebben az évben rendezték meg Szarvason a Városi Polgármesterek IX. Randevúját, amely egy nagyszabású, emlékezetes rendezvénye volt a városnak. Alapítványunk is részt vett ezen a rendezvényen és a szervezés feladatainak egy részét is magára vállalta.

Már 2003-ban megkezdtük azt a pályázati munkát, amely folyamatosan végigkísérte az Alapítvány tevékenységét.

Első nagy pályázatunkat a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Turisztikai Célelőirányzatára nyújtottuk be, amelynek célja az volt, hogy Szarvas Város Napjára turisztikai vonzerőt is jelentő rendezvénysorozat szülessen. Ez a pályázatunk nem nyert, de első pályázati sikerünket a Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztálya által- a kistérségi civil szervezetek együttműködésére- meghirdetett pályázaton értük el, amelyen 300.000 Ft-ot nyertünk.

2003-ban rendeztük meg az első Civil Találkozót a Bolza kastély parkjában, s ekkor volt első Karácsonyi Jótékonysági Vásárunk a Fő téri iskola aulájában.

Ez a két rendezvényünk vált később hagyományossá, amelyek megrendezése minden évben azóta is megtörténik (a Civil Találkozók szervezését később a Körös - Szögi Civil Fórum Egyesület, a Karácsonyi Jótékonysági Vásár szervezését a Baráti Kör vette át).

2003. április 25-i ülésen döntött a kuratórium arról, hogy pályázatot ír ki a város szarvas szobrának kicsinyített másolatának elkészítésére. Ezzel kívánta a Kuratórium a város kiemelkedő személyiségeit, jelentős adományozóit elismerni.

A pályázatot Komlovszky Szvet Tamás nyerte el, s elkészítette az első bronz kisplasztikát a szarvas szoborról.

(Ezt a kisplasztikát később Takács Miklósnak és dr. Dezső Istvánnak, valamint Hámori Gabriellának, Komlovszky Szvet Tamásnak és 2012-ben Lapis Erikának ítélte oda a kuratórium.)

2004-ben lezajlott az első Helyismereti Vetélkedő, amelyen 22 tanulócsoport és közel 700 tanuló vett részt. A vetélkedő eredményhirdetése után két kategóriában hat díjat osztottunk ki. Az I. helyezettek 100-100 ezer Ft, a II. helyezettek 60-60 ezer Ft, a III. helyezettek 40-40 ezer Ft jutalmat kaptak, amelyet osztálykirándulások céljára használhattak fel.

A helyismereti vetélkedőt 320.000 Ft-tal támogatták azok a városi szervezetek, vállalkozások, ahol a tanulók megjelentek, riportokat, videó felvételeket készítettek. Ezeket közzétette a helyi sajtó, illetve adásba kerültek a helyi TV csatornákon.

2004-ben a Város Napjára meghirdetett kulturális rendezvénysorozatot Körös Napoknak neveztük el és Takács Miklós szervező munkájának és anyagi áldozatvállalásának köszönhetően ekkor állt fel először a Vízi Színpad a Szent István Parkban. A Körös Napokra ekkor öt pályázatot nyújtottunk be, de egyiket sem díjazták. Viszont 250.000 Ft támogatást nyertünk az Esélyegyenlőségi Minisztériumtól, amit egy Csabacsűdi, egy Szentandrási és egy Örménykúti civil szervezettel osztottunk meg, akikkel együtt pályáztunk.

Ebben az évben nyertünk először támogatást a Nemzeti Civil Alaptól, 240.000 Ft-ot az Alapítvány működésére, és az ÖKOTÁRS Alapítványtól 320.000 Ft-ot adománygyűjtő kampány megszervezésére. Ez utóbbinak is köszönhető volt, hogy 2004 végére már közel 500.000 Ft összegyűlt gróf Bolza Pál szobrára, megtörtént a szobor helykijelölése az Arborétumban és a Képzőművészeti Lektorátus jóváhagyta Mihály Bernadett szobortervének megalkotását.

2005-ben tovább folytattuk az adománygyűjtést a Bolza szoborra és pályázati támogatást is nyertünk a Képzőművészeti Lektorátustól. Ennek eredményeként összegyűlt a szoborhoz szükséges 3,0 millió Ft, s ünnepélyes keretek között megtörtént a szoboravatás.

2005-ben már a nemzeti Civil Alap is elismerte az Alapítvány eredményeit, működési pályázaton 500.000 Ft támogatást nyertünk el. Ebből az összegből már tudtunk számítástechnikai és irodatechnikai berendezéseket vásárolni az Alapítvány számára.

A Körös Napok és a Civil Napok rendezvénysorozata tovább bővült, a Vízi Színpad egyre népszerűbb és a környéken egyre közismertebb lett. Ezt széles körű városi összefogással tudtuk elérni.

2006-ban az alapító szervezet új tagokat választott és két fővel növelte a kuratórium létszámát valamint módosította az Alapító Okiratot.

A Kuratórium összetétele ettől kezdve az alábbiak szerint alakult.

Elnök: Mihaleczné Kovács Mária

Alelnök: Bakula János

Tagok: Takács Miklós, Márton László, Boros-Veszeli Ádám, dr. Pusztai Andrea, Pekár Tamás.

Ebben az évben a hagyományos farsangi bál sztárvendége volt Illényi Katica akinek fellépését négy szarvasi vállalkozó szponzorálta Alapítványunkon keresztül (Erdélyi István, Takács Mikós, Bődi János, Gyekiczki János).

2006. március 31-én Közművelődési Megállapodást kötött Szarvas Város Önkormányzatával a Baráti kör Egyesület és az Alapítvány a Szarvasi Nyári Művészeti Fesztivál (Körös Napok) rendezvénysorozatának megszervezésére. Ezzel vált jogosulttá a „Szarvasért” Alapítvány a „kiemelten közhasznú” minősítésre, amelyet 2006. június 2-án a Pk 60.151/2000/10 bírósági végzéssel kapott meg ebben az évben.

A Nyári Művészeti Fesztivál június 15-től augusztus 18-ig tartó, minden hétvégére programot biztosító nagyszabású rendezvénysorozat lett, ami óriási összefogással és erőfeszítéssel valósulhatott meg. Központi eleme és legnagyobb attrakciója természetesen ekkor is a Vízi Színpad volt. További nagy siker volt ebben az évben a IV. Civil Találkozó a Körös- Maros Nemzeti Parkban ahol a résztvevő civil szervezetek száma már meghaladta a harmincat. Ettől kezdve vált a rendezvény hivatalosan is „kistérségi” civil találkozóvá.

Ebben az évben hat jelentősebb pályázatot nyújtottunk be, amelyből két NCA pályázat nyert, működésre 250.000 Ft támogatást kaptunk, a Civil Önszerveződés Szakmai Kollégiuma pedig 600.000 Ft támogatást ítélt meg a Kistérségi Civil Napok megrendezésére, amely ettől kezdve egy teljes hétvégét felölelő, három napos rendezvénysorozattá alakult. A Civil Napok kapcsán ekkor rendeztük meg először a „Civil Parádé”-t a civilek zenés táncos felvonulását, motorokkal, kerékpárokkal, lovas fogatokkal.

Pályázati tevékenységünk egyre bővült, 2007-ben már 12 pályázatot nyújtottunk be, amelyből négy volt eredményes.

A Nemzeti Civil Alap működési támogatása mellett 530.000 Ft-ot nyertünk az SZJA 1%-ának elnyerésére irányuló kampányra. A Körös Napok történetében is áttörést hozott, hogy a Dél Alföldi Turisztikai Célelőirányzattól 2,0 millió Ft-ot nyertünk el erre a célra.

A „Körös Napok” ez évi rendezvénysorozata ismét nagyszabású volt, július 20-tól augusztus 5-ig tartott.

2007-ben már Ruzicskay György szobrának felállítására készültünk. A Képzőművészeti Lektorátustól 500.000 Ft támogatást kaptunk a szoborra, s a további források biztosítására ismét közadakozást hirdettünk. A szobor elkészítésével ismét Mihály Bernadettet bízta meg a Kuratórium, a Képzőművészeti Lektorátus egyetértésével.

2008-ban már a kialakult hagyományoknak megfelelően alakult az Alapítvány tevékenysége. A Civil Napokon már 42 Civil szervezet vett részt, a Körös Napok rendezvényei ismét három hétvégi programot biztosítottak. A Dél-Alföldi Turisztikai Célelőirányzattól ismét elnyertünk 2,0 millió Ft-ot erre a célra. Nagy siker volt és a Ruzicskay szobor megvalósítását jelentősen megkönnyítette az NCA nemzetközi kapcsolatépítő pályázata, amelyen 1.2 millió Ft támogatást nyertünk köztéri alkotás elhelyezésére. Ehhez nemzetközi kapcsolatokat kellett keresnünk, s Ruzicskay György nagyváradi munkásságát kutatva jutottunk el a Bihar megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségéhez. A „BINCISZ”-szel ekkor kötött együttműködési megállapodás élő kapcsolatot jelentett Nagyvárad és Szarvas civil szervezeti között. Ennek eredménye volt az első Ruzicskay kiállítás megrendezése ebben az évben, Nagyváradon a Ruzicskay György Közalapítvány szervezésében.

2009. március 15-én felavattunk Ruzicskay György mellszobrát, s az ünnepségen népes nagyváradi közönség is részt vett.

A Kistérségi Civil Találkozó ebben az évben a kistérségi településeken (pénteki napon) megszervezett „nyitórendezvényekkel” indult, s a hagyományos „Civil Találkozót” Békésszentandráson, a Körös parton rendeztük meg, óriási sikerrel. Ez a rendezvény bizonyította, hogy a „Kistérségi Civil Napok” már kinőtte Szarvas város kereteit és valóban kistérségivé vált. Ezért az Alapítvány a rendezés jogát átadta a 2007-ben alakult Civil Fórum Egyesületnek, amelynek az Alapítvány is , a Baráti Kör Egyesület is alapító tagja.

A 2009/2010-es tanévre ismét meghirdettük a Helyismereti vetélkedőt, hiszen a 2004-es vetélkedő résztvevői ekkorra már elhagyták iskoláikat.

Könnyebb helyzetben voltunk, mint 2004-ben, mert már voltak tapasztalataink, s a Békés megyei Önkormányzat által hirdetett civil pályázaton is eredményesek voltunk, 800.000 Ft támogatást kaptunk erre a célra.

A Munkaügyi Központ foglalkoztatás bővítő támogatásával 2009-ben alkalmaztunk először munkaviszonyban álló munkatársat az Alapítványnál.

2010 sem telt események nélkül az Alapítvány életében. Az év első sikeres programja volt május 14-én a „Disco baleset szimuláció” bemutatása a Kossuth u- Deák F.u sarkán, a Békés megyei Jókai Színház fiatal művészeinek közreműködésével. Ennek megrendezésére a Leader pályázatán 730.000 Ft-ot nyertünk. Az esemény megyei, sőt országos hírnevet szerzett az Alapítványnak.

Lebonyolítottuk a második Helyismereti Vetélkedőt, amelyen 21 tanulócsoport több mint, 400 diákja vett részt. Az eredményhirdetés a gyermeknapon volt, ahol 720.000 Ft összegben osztottunk ki pénzjutalmakat osztálykirándulásra, valamint könyv és tárgyjutalmakat is kaptak a résztvevők.

A Kistérségi Civil találkozóra meghívtuk nagyváradi partnereinket, akik három napot töltöttek Szarvason, s résztvettek a Városnapi rendezvényeken. Viszontlátogatásra októberben utazott 10 fős szarvasi civil társaság Nagyváradra, szintén három napra. Ekkor rendezte meg a második nagyváradi Ruzicskay kiállítást a kanonok soron lévő „Tibor Ernő” Galériában a Ruzicskay Közalapítvány, nagy sikerrel, sok szarvasi és nagyváradi látogatóval. Ezt a cserelátogatást is NCA pályázat tette lehetővé 650.000 Ft támogatással.

Ebben az évben a Munkaügyi Központ 100%-os támogatást biztosított egy fő pályakezdő alkalmazásához.

2011-ben kezdtük érezni a társadalmi-gazdasági válság mindenkit érintő hatásait.

Ebben az évben az NCA működési támogatásából már csak 150.000 Ft jutott az Alapítványnak. Szakmai pályázatunk nem nyert. Ezt némileg kompenzálta a Munkaügyi Központ közel 1,0 millió Ft támogatása közcélú foglalkoztatásra. Ehhez azonban már önerőt is biztosítani kellett.

Az NCA Civil Szolgáltató Fejlesztő Kollégiumától 420.000 Ft pályázati forrást kaptunk „önkéntes tevékenység” támogatására. Ezt az összeget a Szarvas Város Napjára rendezett programokon használtuk fel (Virágkiállításra, képzőművészeti tárlatra) és az önkéntes munka révén tudtuk támogatni a Kondoroson megrendezett IX. Kistérségi Civil Találkozót is. Itt említjük meg, hogy az Alapítvány még 2005-ben bejelentkezett az akkor illetékes minisztériumhoz önkéntes tevékenység szervezésére. Nyilvántartásba vételünk 2006-ban megtörtént, azóta jogosult az Alapítvány hivatalosan is önkéntes munka szervezésére.

Nehéz év volt az Alapítvány számára 2012. Az új Civil Törvény megjelenése számunkra nem jelentett problémát, mert az Alapítvány létrehozása óta a kettős könyvvitel rendszerét alkalmazza, Lázárné Kovács Etelka közreműködésével.

A 2011. évi pénzügyi beszámolónkat és közhasznúsági jelentésünket a megadott határidőre bírósági letétbe helyeztük, s ennek alapján a közhasznúsági feltételeket teljesítettük.

2012-ben három NEA pályázatot, egy TÁMOP pályázatot és egy NKA pályázatot nyújtottunk be.

A NEA pályázatokon elvileg eredményesek voltunk, működésre 300.000 Ft-ot kaptunk, a szakmai pályázatainkhoz 900 ezer Ft-ot és 1,0 millió Ft-ot nyertünk, e két utóbbi azonban várólistára került, így a tervezett programokat nem indítottuk el.

A Nemzeti Kulturális Alap elutasította pályázatunkat, a TÁMOP pályázat elbírálása hosszú hónapok után eredménytelenül zárult. A Munkaügyi Központ 75%-ban most is támogatta 1 fő részfoglalkozású alkalmazott foglalkoztatását.

Pályázati források hiányában a jótékony célú adománygyűjtés irányába terjesztettük ki tevékenységünket, önkénteseink segítségével. Hagyományos Karácsonyi Jótékonysági vásárra hirdetett szokásos adománygyűjtés mellett szeptemberben hirdettünk adománygyűjtő akciót a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Hargita megyei gyermekotthonai számára. Az akciót az Emberöltő Alapítvánnyal és a Körös-szögi Civil Fórum Egyesülettel együttműködve bonyolítottuk le. A 20 raklapnyi 1,5 millió Ft becsült értékű adományt december 19-én indítottuk útjára a Pioneer Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt által biztosított kamionnal.

2012 őszén Szarvas Város Barátainak Köre Egyesület elnöksége módosította a „SZARVASÉRT” Alapítvány alapító okiratát és új elnököt, új összetételű kuratóriumot választott az alábbiak szerint:

Elnök: Závogyán Judit, alelnök: Dr. Pusztai Andrea

Titkár: Mihaleczné Kovács Mária, gazdasági vezető: Sutyinszky Zoltán, tagok: Petneházi Andrea, Márton László, Ozsváth Zsuzsanna

Felügyelő Bizottság elnöke: Koltai Lajosné, tagjai: Brusznyiczki Erika és Bencsik Márk.

A megváltozott összetételű kuratórium nagy lelkesedéssel kezdte meg munkáját és új célokat tűzött maga elé. Fontosnak tartotta jótékony programok szervezését és hosszabb vita után döntött arról, hogy a szarvasi tehetséges, de rászoruló fiatalok egyetemi, főiskolai tanulmányait fogja támogatni. A jótékonysági célok megvalósítását nem szimpla adománygyűjtéssel szándékoztuk elérni, hanem egy olyan színvonalas program megrendezésével, amely megragadja az adományozni is hajlandó szarvasi polgárok és vállalkozók fantáziáját. Ez lett a „Bál a víz felett” a város csodálatos Vízi Színházában, amely felelevenítette a Bolza Kastélyban rendezett régebbi szarvasi nyári bálok emlékét. A báli bevételből és az adományokból jutalmaztuk a tehetséges szarvasi fiatalokat, akik pályázat útján nyerhetik el a támogatást első egyetemi (főiskolai) tanévükre. Ennek összege 200.000 Ft/fő, amelyet első alkalommal két fiatalnak adtuk át. A kuratórium úgy döntött, hogy a jövőben ezen a bálon adja át a Szarvas-szobor bronz kisplasztikát, annak a személynek, aki munkásságával méltó erre és jó hírét viszi a városnak szerte az országban. A bálat 2013 óta minden évben megrendeztük, 2017 már az ötödik évforduló lesz. Az ösztöndíjat elnyerő fiatalok névsorát és a Szarvas-szobor által díjazottak névsorát mellékletben mutatjuk be.

Eközben a pályázati munkát az új összetételű kuratórium is folytatta. 2013-ban két NEA pályázatot nyújtottunk be, működésre 300.000 Ft-ot nyertünk, szakmai pályázatunkat pedig 1.200.000 Ft-ra érdemesítették. Ebből az összegből egy 80 órás képzési programot bonyolítottunk le civil szervezetek vezetői és tagjai számára. A képzés 2013. októbertől 2014. márciusig tartott, heti négy órában, melynek befejezése után 26 fő részére adtunk ki tanúsítványt.

Két további pályázatunk eredménytelen volt. A Nemzeti Kulturális Alap határon átnyúló mesemondó versenyre beadott pályázatunkat nem díjazta, és a Nemzeti Család és Ifjúságpolitikai Intézmény sem támogatta a gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzésére irányuló programunkat.

A 2014-es év sem hozott sikereket számunkra pályázati szempontból. A NEA működési és szakmai pályázatunkat is elutasította. Hasonlóképpen eredménytelen volt egy nagy volumenű TÁMOP pályázatunk, amelyet a fiatalok bűnmegelőzésének és áldozattá válásának megakadályozása céljából dolgoztunk ki.

A „Bál a víz felett” 2014. évi programja viszont sikeres és eredményes volt, már három fiatal kapta meg a 200.000 Ft-os ösztöndíjat.

Pályázati források hiányában ebben az évben az önkéntesek felé fordult figyelmünk. A Civil Házban önkéntes klubot szerveztünk és minden hónapban egy alkalommal „Önkéntes klubnapot” tartottunk, az önkéntes munkát érintő munkák feldolgozásával.

2015-ben az alapítvány  már jelentősebb támogatást kapott, 1.000.000 Ft-ot nyertük a NEA-tól, amelyből számítástechnikai eszközeinket újítottuk meg. Szakmai pályázatunk, amely egy jelentős önkéntes képzési program megvalósítására vonatkozott várólistára került és végül nem kapott támogatást. Ezért a működésre kapott pénz egy részének felhasználásával egy szűkített 24 órás képzést szerveztünk önkénteseink számára.

Ebben az évben a Körös - Szögi Civil Fórum Egyesülettel közösen gyermek rajzversenyt szerveztünk az Állatok Világnapja alkalmából. A legjobb rajzokat három kategóriában díjaztuk, összesen kilenc díjat osztottunk ki és a rajzokból kiállítást rendeztünk a Civil Házban.

A „Bál a víz felett” 2015 bevételei ismét három fő részére tették lehetővé az ösztöndíj átadását.

2016-ban a Nemzeti Együttműködési Alap elismerte kitartó pályázati munkánkat, működésre 800.000 Ft-ot, szakmai programokra 1.000.000 Ft-ot nyertünk. Ebben az évben is kidolgoztunk és benyújtottunk egy nagyobb uniós (EFOP) pályázatot „Védőháló a családokért” címmel. Ez a pályázatunk azonban nem volt eredményes.

A „Bál a víz felett 2016” megszervezése mellett új gondolatok jelentek meg a kuratórium tagjainak fejében. Ebből született meg „Hulladék Újragondolva - Környezetbarát Karácsony”. című programunk, amelyre pályázatot hirdettünk három korcsoportban és hat kategóriában. A szervezésben részt vett a Körös-Szögi Civil Fórum Egyesület és a Szarvas Város- és Környezetvédő Egyesület is. A pályázóknak újrahasznosított anyagokból karácsonyi díszeket, ajándéktárgyakat kellett készíteni. Várakozáson felüli pályamunkák érkeztek, mind mennyiségben, mind minőségben. Összesen 11 intézményből (a környező településekről is) 684 alkotó 310 pályaművet adott be.

Az alkotásokat egy szakmai és egy társadalmi zsűri bírálta el, amelynek alapján óvodai korcsoportban 1-6, alsó tagozaton 1-10, felső tagozaton 1-6 helyezés került díjazásra. A díjazás mellett kiállítást is rendeztünk a kiváló pályaművekből a Civil Házban.

2009 és 2016 között több formában foglalkoztattunk munkatársakat az alapítványnál, általában fiatalokat. Saját forrásból csak részmunkaidős alkalmazott felvételére volt lehetőségünk, de a Munkaügyi Központ bértámogatásával teljes munkaidős alkalmazottaink is voltak. Közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat és az NMI által alkalmazottak segítették munkánkat. Jelenleg a kormányhivatal támogatásával három fő dolgozik az alapítványnál közfoglalkoztatási szerződéssel, az NMI által 1 fő került alkalmazásra.

Az alapítványról szóló összefoglalónkat az Alapító Okiratban megfogalmazott célok bemutatásával kezdtük. Befejezésül vázlatosan szeretnénk áttekinteni mit tettünk ezen célok teljesítése érdekében.

A polgárok, civil és gazdálkodó szervezetek felajánlásainak szervezése

 • Gróf Bolza Pál szobra
 • Ruzicskay György szobra
 • Körös Napok szervezése
 • tehetséges és rászoruló fiatalok támogatása.

A város megismertetése országhatáron kívül és belül

 • Nagyváradi kapcsolatok
 • Disco baleset szimuláció
 • „Bál a víz felett”

Propaganda és nevelőtevékenység, környezetvédelem

 • Helyismereti vetélkedők
 • Civil és önkéntes képzések
 • Környezetbarát Karácsony

Kiemelkedő tevékenységet folytatók jutalmazása

 • vetélkedős, versenyek résztvevőinek díjazása
 • tehetséges fiatalok támogatása
 • Szarvas szobor átadása

Szarvas, 2017. május

Mihaleczné Kovács Mária                                                             Závogyán Judit